Dolgu ve Kanal Tedavisi

Ağrı diş çürüklerinin geç dönem bulgularından olup, şiddetli ağrı ile başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunda dişler artık sadece konservatif dolgularla tedavi edilebilecek durumda değildir.  Özellikle gece ağrısı ve zonklar tarzda ağrı şikayeti olan hastaların dişlerine kanal tedavisi uygulanması gerekebilir.

Kanal tedavisi, dişin canlı dokusu olan pulpanın ve ölü doku artıklarının pulpa odası ve kök içindeki kanaldan temizlenmesi, sonrasında da  kök kanalları ve pulpa odasının dental materyallerle doldurulması işlemidir.

Sanıldığının aksine hasta açısında çok zor bir tedavi değildir. İşlem öncesi yapılan anestezi sayesinde diş tamamen uyuşur ve çoğu zaman ağrısız bir şekilde tedavi tamamlanır.

Uygulama Alanları

. Dişlerde zonklar tarzda , şiddetli kulağa göze yayılan ağrı bulguları olduğunda

• Dişlerdeki canlı dokunun nekroze olduğu (öldüğü)  durumlarda

• Diş köklerinde lezyon olarak adlandırılan kronik enfeksiyon bulguları olduğunda

• Darbe veya başka sebeple oluşan kırıklarda canlı dokunun açığa çıktığı durumlarda

. Aşırı hassasiyeti olan dişlerde

Uygulama Yöntemi

İlk Seans

Klinik ve radyografik muayene ve teşhis

İlgili bölgeye anestezi yapılması

Diş çürüklerinin temizlenmesi

Kanalların açılması ve genişletilmesi

Kanalların İlaçlarla Temizlenmesi ve Dezenfeksiyon

                Kanalların uygun dental materyal ile doldurulması ( bazı vakalarda sonraki seanslara ertelenebilir. )

İkinci Seans

Uygun dental materyal ile doldurulması

Uygulama Süresi

Dişin anatomik yapısına göre farklılık göstermektedir.

Yardımcı Teknikler

• Apex Locater Cihazı

• Rotary Sistemleri

Kalıcılık

Tedavi öncesi dişin durumuyla ve diş köklerinin anatomisiyle değişkenlik gösterir.

Randevu
E-Mail
Whatsapp
Telefon
Randevu
E-Mail
Whatsapp
Ara
Takip Et